นขต.นทพ.

ผลการปฏิบัติงานประจำปี    

งบประมาณ 2554

ปรับปรุงทุ่งหญ้า(ชปย.1) 

ผลการปฏิบัติงานประจำปี    

งบประมาณ 2553

สาธิตการผลิตก๊าซชีวภาพ     จากมูลสัตว์  
ฝึกอบรมการผลิตก๊าซ   ชีวภาพจากมูลสัตว์ 
 
 

 

*หน้าแรก/ประวัติความเป็นมา/รายนามผู้บังคับบัญชา/ภารกิจ,การจัด/แหล่งท่องเที่ยว*

 

 

 

 

84 พรรษา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  เทิดไท้มหาราชัน

เมื่อ 5 กันยายน 2554  ต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ จำนวน 39 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการ 84 พรรษา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เทิดไท้มหาราชัน

เมื่อ 5 พฤษภาคม 2554   พลตรีสุพจน์    สุวรรณเตมีย์  ผู้อำนวยการสำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้เป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการ 84 พรรษา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เทิดไท้มหาราชัน ที่หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 3 สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บ้านวังไคร้ ม.3 ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก

เมื่อ 28 เมษายน 2554 ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกบริเวณแนวขอบสระน้ำในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการ 84 พรรษา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เทิดไท้มหาราชัน

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2554  ต้อนรับ ลูกเสือ และยุวกาชาด พร้อมคณะอาจารย์ ของโรงเรียนวัดสามเงา จำนวน 44 คน และโรงเรียนบ้านสามเงา จำนวน 85 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 129 คน เข้าเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการ 84 พรรษา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เทิดไท้มหาราชัน